Bij een offerte aanvraag behoren onderstaandde voorwaarden betreffende DVD dupliceren.

 

Opgave:

Het betreft het dupliceren en compleet afwerken van een DVD van hoog niveau,vanaf een door u ontworpen DV tape.

 

Orderverwerking:

De doorlooptijd zal tussen 2 en 4 weken bedragen na ontvangst van alle voor de totale productie benodigde materialen. Het plaatsen van de order dient schriftelijk te geschieden. Over het formaat en de aanlevering van de master wordt tijdig overleg gepleegd.

 

 

Geldingsduur:

Een aanbieding is geldig tot 30 dagen na de offerte.

Wij verzoeken u voor deze datum te reageren in verband met voorbereiding en bestellingen.

 

Betalingscondities:

Bij aanvaarding van deze opdracht een betaling van 50 % vooruit per bank en 50% op de dag van aflevering. Alle in deze offerte genoemde prijzen zijn in euro exclusief btw en eventuele auteursrechten.

 

Aanvullende voorwaarden:           

Opdrachtgever vrijwaart DAViMM tegen alle aanspraken van derden op het ter duplicering en/of verwerking verkregen materiaal. Prijzen en omschrijvingen onder voorbehoud van wijzigingen. Andere aantallen dan vermeld zijn van invloed op de prijs.

Alle verkopen en leveringen geschieden conform onze algemene leveringsvoorwaarden.

 

U bij voorbaat dankend voor het in ons gestelde vertrouwen en uw berichten met belangstelling tegemoetziend, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

 

DAViMM Producties

Danny Voerman